Vyplnenie údajov o vašej firme

Na to, aby sa do faktúr doplnili vaše údaje a faktúra bola úplná, potrebujete po registrácii jednorázovo zadať údaje o vašej firme. V tomto návode sa dozviete ako na to.

V pravom hornom rohu kliknutím na ikonu ozubeného kolieska sa vysunú možnosti nastavenia. Vyberieme prvú možnosť – Profily.

Snip20170414_8

Pokial ste po registrácii nevyplnili sprievodcu, váš predvolený profil bude mať názov „Žiadne meno“. Pokiaľ ste sprievodcu vyplnili, tento profil bude niesť meno vašej firmy.

Snip20170414_9

Po kliknutí na tento profil sa dostanete do nastavení údajov pre tento profil. Nastavenia sa skladajú zo 4 celkov, ktoré su znázornené ikonami v hornej časti – Adresa, Banka a DPH, Posielanie e-mailov a Platby.

Snip20170414_10

Vyplňte jednotlivé sekcie vašimi údajmi. Tieto údaje sa potom budú zobrazovať na každom doklade – faktúre, cenovej ponuke, objednávke a iných. Pokiaľ neplánujete používať vlastný SMTP server a online platby, posledné dve záložky môžete ignorovať.

Pokiaľ chcete mať na vašej faktúre zobrazené vaše logo, postupujte následovne. V nastavení vyberieme položku Štýly dokladov a vyberieme štýl pre doklad Faktúra. V nastavení štýlu klikneme na Otvoriť editor štýlov.

Snip20170414_11

Vysunie sa vám editor štýlov, kde môžete upraviť štýl vašej faktúry podľa svojich preferencií. Pre pridanie loga klikneme na naznačenú oblasť loga v ľavom hornom rohu. Zo štyroch ponúknutých možností vyberieme prvú, ikonu pera.

Snip20170414_13

Následne nahrajte z disku vaše logo a kliknite na zelenú ikou diskety pre uloženie. Mali by ste vidieť v náhľade vložené vaše logo. Od tohto momentu, každá faktúra vytvorená pre tento štýl bude obsahovať logo vašej firmy.