Informácia o doručení po odoslaní každého dokladu

Klienti, ktorí odosielajú svoje doklady priamo cez Q-invoice, majú oddnes k dispozícii užitočnú informáciu. Po odoslaní emailu či už s faktúrou, cenovou ponukou, alebo iným dokladom sa pri každom doklade objaví ikonka poštovej obálky.

Po nájdení myšou na túto obálku sa objaví informácia o doručení, tak ako na obrázku nižšie.

status_email

Táto informácia hovorí, v akom stave sa odoslaný email nachádza. Ten sa môže nachádzať v 6 stavoch:

  • Spam
  • Nedoručený
  • Zablokovaný
  • Doručený
  • Prečítaný
  • Kliknutý

Na základe tejto informácie viete povedať, či váš klient email s faktúrou dostal, kedy email otvoril a kedy otvoril prílohu ( napr. faktúru).

Viete ihneď reagovať v prípade, že faktúra skončila o vášho klienta v spam priečinku a predísť tým neuhradeniu faktúry na čas.